#PAAYS2017 ve #PazarlamaAtölyesi

7. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu

DÜZENLEME KURULU

Şubat 20, 2017

Prof. Dr. Şafak Aksoy (PAAYS 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa Gülmez
Doç. Dr. Olgun Kitapcı (Pazarlama Atölyesi Düzenleme Kurulu Başkanı)
Doç. Dr. F. Özlem Güzel
Yrd. Doç. Dr. İ. Taylan Dörtyol
Yrd. Doç. Dr. Ayşen Çoşkun
Yrd. Doç. Dr. N. Mert Batu
Arş. Gör. Duygu Aydın Ünal
Arş. Gör. Raife Meltem Yetkin Özbük
Arş. Gör. Naci Büyükdağ
Arş. Gör. Yağmur Öz