#PAAYS2017 ve #PazarlamaAtölyesi

7. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu

ONUR KURULU

Şubat 15, 2017

Prof. Dr. Mustafa Ünal

Akdeniz Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. Şafak Aksoy

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa Gülmez

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Olgun Kitapcı

AKİŞMER Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü