#PAAYS2017 ve #PazarlamaAtölyesi

7. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu

PPAD YÖNETİM KURULU

Şubat 20, 2017

Prof. Dr. Canan MADRAN Yönetim Kurulu Başkanı
Yrd. Dç. Dr. Özge ÖZGEN Genel Sekreter
Doç Dr. Deniz ATİK Sayman
Prof. Dr. Bahtışen KAVAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ercan GEGEZ Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Alper ÖZER Başkan Yardımcısı