#PAAYS2017 ve #PazarlamaAtölyesi

7. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu