#PAAYS2017 ve #PazarlamaAtölyesi

7. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu

Prof. Dr. Engin Karadağ

Meta Analizi –

Daha fazla bilgi için

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde araştırma yöntemleri ve istatistik dersleri vermekte ve psikoloji, yönetim bilimleri ve eğitim alanlarında bilimsel çalışmalar yönetmektedir. 1981 doğumlu olan Dr. Karadağ, Gazi Üniversitesinde lisans, Yeditepe Üniversitesinde yüksek lisans ve Marmara Üniversitesinde doktora derecesi; 2010 yılında Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi), 2014 yılında ise Psikoloji (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) alanında doçent unvanı almıştır. Doktora tezi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en iyi eğitim araştırması ödülüne layık bulunmuştur. Post-doktorasını İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde Sosyal Araştırma Yöntemleri ve İstatistik alanında tamamlamış, School of Economics and Political Science’da Hiyararşik Doğrusal Modelleme eğitimi almıştır. Dr. Karadağ’ın Springer yayınevi tarafından yayımlanmış Leadership and Organizational Outcomes: Meta-Analysis of Empirical Studies adlı kitabı liderliğin örgütsel çıktılar üzerindeki etkisini ortaya koyan ilk ve en kapsamlı bilimsel çalışmadır. Birçok dergide editörlük ve hakemlik yapan Dr. Karadağ’ın 30’un üzerinde Social Sciences Citation Index makalesi ve 4000’ün üzerinde atıf olup H-endeksi 42’dir. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olup aynı zamanda Amerikan Psikoloji Derneği [APA] ve London School of Economics and Political Science araştırmacısıdır.